Jak egzekwowane są przepisy dotyczące odpowiedzialności za produkt

Instytut Informacji Prawnej na Uniwersytecie Cornell definiuje odpowiedzialność za produkt jako „odpowiedzialność jednej lub wszystkich stron w łańcuchu produkcji dowolnego produktu za szkody spowodowane przez ten produkt. Obejmuje to producenta części składowych (u góry łańcucha), producenta montażu, hurtownika i właściciela sklepu detalicznego (u dołu łańcucha).

Produkty zawierające nieodłączne wady, które powodują szkodę dla konsumenta produktu lub osoby, której produkt został wypożyczony, otrzymany itp., Są przedmiotem roszczeń odszkodowawczych za produkty. Podczas gdy produkty są ogólnie uważane za materialną własność osobistą, odpowiedzialność za produkty rozszerzyła tę definicję, tak aby obejmowała wartości niematerialne (gaz), naturalne (zwierzęta domowe), nieruchomości (dom) i pisma (mapy nawigacyjne). ”

Instytut wyjaśnia ponadto, że podstawą roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt jest zaniedbanie, naruszenie gwarancji i ścisła odpowiedzialność. Chociaż mogą powstać problemy z powodu braku winy producenta lub dystrybutora produktu, ponoszą one odpowiedzialność, jeśli produkt powoduje śmierć lub obrażenia u konsumentów.

Jak egzekwowane są przepisy dotyczące odpowiedzialności za produkt

Odpowiedzialność za produkt jest egzekwowana przez prawo. Gdy produkt jest powiązany ze śmiercią lub odniesieniem obrażeń przez ludzi lub szkodami materialnymi, osoby dotknięte tym problemem mogą wnieść pozew przeciwko producentowi produktu lub dystrybutorowi lub dowolnemu innemu podmiotowi w łańcuchu produkcji lub sprzedaży produktu.

Jeśli prawo z powodzeniem ustanowi przekonujący związek między produktem a zgłoszonymi zgonami, obrażeniami lub szkodami, producent lub dystrybutor jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania zainteresowanym stronom. Firma zostanie również wezwana do wycofania wszystkich wadliwych produktów z rynku.

Większość firm w pewnym momencie będzie musiała wycofać wadliwe produkty. Jeśli wadliwy produkt zostanie natychmiast rozpoznany, a firma szybko zwróci produkt przed spowodowaniem obrażeń, śmierci lub szkód materialnych, wówczas firma uniknie pozwów sądowych, które zwykle mają miejsce w przypadku obrażeń lub śmierci.

Jeśli jednak wadliwy produkt prowadzi do obrażeń, śmierci lub uszkodzenia mienia ludzi, producent lub główny dystrybutor będzie odpowiedzialny przed sądem za wytwarzanie lub sprzedaż wadliwego produktu, który spowodował obrażenia lub śmierć. W takich przypadkach firmy zazwyczaj rozwiązują problemy poza sądem, aby uniknąć poważnych, a nawet nieodwracalnych szkód dla marki i reputacji firmy.

Ponadto niektóre firmy są naprawdę zaniepokojone bezpieczeństwem swoich klientów i tym, jak ich produkty negatywnie wpłynęły na życie ich klientów. Takie firmy zwykle szybko podnoszą się do sytuacji i pomagają klientom, których to dotyczy, tak szybko, jak to możliwe. Środek ten zazwyczaj „zabezpiecza” wszelkie plany klientów, których dotyczy skarga. Jednak niektóre z tych spraw wciąż trafiają do sądu, a ofiarom przyznano ogromne odszkodowania.

Z drugiej strony jednak zdarzają się sytuacje, w których firmy wahają się lub odmawiają wycofania wadliwych produktów, nawet po poinformowaniu ich o wadach swoich produktów. Firmy wpadają w tę pułapkę, ponieważ nie chcą ponosić finansowych konsekwencji wycofania wadliwych produktów. Kiedy tak się dzieje, zwykle są podnoszone zarówno zarzuty cywilne, jak i karne.

Jak egzekwowane są przepisy dotyczące odpowiedzialności za produkt - studium przypadku Toyoty

Na przykład firma motoryzacyjna Toyota została kiedyś zmuszona przez prawo do wycofania wielu swoich samochodów z powodu problemu z przyspieszeniem. Wycofanie nastąpiło po otrzymaniu przez firmę kilku skarg dotyczących problemu, a nawet po tym, jak wiele osób zostało rannych, a nawet zabitych z powodu wady. Gdyby tylko firma działała szybko, wadliwe samochody zostałyby wycofane przy pierwszej wskazaniu, że istnieje problem.

Później ujawniono, że Toyota nie tylko wiedziała, co jest przyczyną problemu, ale także próbowała wycofać dywaniki, ponieważ byłoby to tańsze niż naprawienie prawdziwego problemu. Firma wierzyła, że ​​zaoszczędzi dużo pieniędzy i będzie w stanie powstrzymać organy regulacyjne przed dalszymi dochodzeniami w tej sprawie, gdyby przypisały problem matom podłogowym pojazdu.

Ze względu na rozluźnienie Toyoty firma ma i nadal będzie mieć problemy prawne. Oprócz procesów związanych z odpowiedzialnością za produkt Toyota od tego czasu spotkała się z dużą uwagą ze strony rządu Stanów Zjednoczonych i była przedmiotem wielu przesłuchań senackich w USA, dlaczego firma tak długo musiała wycofywać wadliwe pojazdy. Postępowanie Toyoty w całym numerze wyraźnie pokazało, że firma chciała chronić swoją nazwę, odpierając pozwy, a nie szybko wycofując wadliwe produkty i rozwiązując problem z przyspieszeniem.

Ostatecznie cały problem tylko zaszkodził marce Toyoty - ten sam efekt końcowy, któremu starali się zapobiec. Od wielu lat firma znana jest z wysokiej jakości, niezawodnych i trwałych produktów. Jednak ze względu na kwestię wycofania wartość i jakość pojazdów Toyoty jest obecnie szeroko kwestionowana, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, które są jednym z największych rynków firmy.

Gdyby prawo nie zezwalało na wnoszenie pozwów przeciwko problematycznym produktom, nie byłoby sposobu na pociągnięcie Toyoty do odpowiedzialności za obrażenia i zgony spowodowane przez ich produkty.